Ποια κτίρια αφορά

Η έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου κτιρίου συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ,

β. για κάθε αγοραπωλησία ενιαίου κτηρίου ή διαμερίσματος συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ

γ. για την μίσθωση τμήματος κτιρίου ή ενιαίου κτηρίου άνω των 50τμ για χρήση κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης.

Διαδικασία Επιθεώρησης

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την εταιρία μας, ο μηχανικός επισκέπτεται τον χώρο και διενεργεί την αυτοψία της επιθεώρησης. Το πολύ σε 48 ώρες το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί και έχει παραδοθεί σε εσάς.

Απαραίτητα στοιχεία ιδιοκτήτη

Για την ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου και την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Στοιχεία ιδιοκτήτη ακινήτου (φωτοτυπία ταυτότητας, ΑΦΜ και ΔΟΥ)
  2. Απλή φωτοτυπία συμβολαίου ιδιοκτησίας
  3. Σχέδιο κάτοψης χώρου (εάν υπάρχει)
  4. Οικοδομική άδεια (εάν υπάρχει)
  5. Φύλλο συντήρησης λέβητα
  6. Αποδεικτικό υποβολής κτηματολογίου
  7. Απόδειξη κοινοχρήστων (εάν πρόκειται για διαμέρισμα πολυκατοικίας)