Η εταιρία μας με την πολύχρονη εμπειρία που διαθέτει στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών έιναι σε θέση να προσφέρει σωστή συντήρηση αλλά και άμεση αποκατάσταση των βλαβών στα οικιακά και στα μεγάλης κλίμακας φωτοβολταϊκά.

Ενδεικτικά μια οικιακή εγκατάσταση των 10 kWp αν παρουσιάσει σφάλμα μπορεί να προκαλέσει οικονομική ζημία εώς και 30 ευρώ ανά ημέρα (αναλόγος τον μήνα της βλάβης και την τιμή αποζημίωσης).

Δημιουργήσαμε πακέτα ετήσιας συντήρησης σε πολύ οικονομικές τιμές έτσι ώστε να καλύψουμε την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να αναπροσαρμόσουμε τις τιμές μας και τις υπηρεσίες μας έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες.

Δειτε εδώ το έντυπο τακτικής συντήρησης και το έντυπο τριμηνιαίας αποτυπωσης.

 

 • Ετήσια συντήρηση της εγκατάστασης με επίσκεψη του τεχνικού μας
 • Εβδομαδιαίος έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας
 • Τριμηνιαία αποτύπωση και έλεγχος της παραγωγής με σύνταξη εντύπου
 • Εώς 2 απρόβλεπτες επισκέψεις για την επισκευή της εγκατάστασης
 • Συντονισμός - επικοινωνία για πιθανή αντικατάσταση εξοπλισμού
 • Ανταπόκριση για έλεγχο βλάβης εντός 48 ωρών
 • Προτάσεις για την βελτίωση της παραγωγής

Κόστος 150 € + ΦΠΑ / έτος

*Το κόστος αφορά σε εγκαταστάσεις εντός Αττικής
 • Ετήσια συντήρηση της εγκατάστασης με επίσκεψη του τεχνικού μας
 • Εβδομαδιαίος έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας
 • Τριμηνιαία αποτύπωση και έλεγχος της παραγωγής με σύνταξη εντύπου
 • Εώς 2 απρόβλεπτες επισκέψεις για την επισκευή της εγκατάστασης
 • Συντονισμός - επικοινωνία για πιθανή αντικατάσταση εξοπλισμού
 • Ανταπόκριση για έλεγχο βλάβης εντός 48 ωρών
 • Προτάσεις για την βελτίωση της παραγωγής

Κόστος 400 € + ΦΠΑ / έτος Κόστος χιλιομετρικής αποζημιώσης 0,40€ / χλμ

*Το κόστος αφορά σε εγκαταστάσεις εντός Αττικής

*Για τα προγράμματα απαιτείται σύνδεση της εγκατάστασης με το internet