Η MECHA ENGINEERING μπορεί να σας ετοιμάσει το τοπογραφικό διάγραμμα ή την αποτύπωση του ακινήτου σας γρήγορα και οικονομικά.

Κατέχοντας τεχνογνωσία, εμπειρία και τοπογραφικό εξοπλισμό, είναι σε θέση να σας παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων, με αποτύπωση των υπαρχόντων κατασκευών σε αυτά καθώς και πλήρη υψομετρία.
  • Χαράξεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων.
  • Αρτιότητα και οικοδομησιμότητα οικοπέδων.
  • Διανομές και κατατμήσεις οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, σε οριζόντιες και κάθετες συνιδιοκτησίες.
  • Σύνταξη τοπογραφικών για Εθνικό Κτηματολόγιο.
  • Σύνταξη τοπογραφικών για Δασαρχεία.
  • Εφαρμογή ρυμοτομικών γραμμών και αξόνων οδών.