Χαλάνδρι Αττικής 4,14 kWp

Το έργο μελέτης και επίβλεψης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 4.14 kWp για λογαριασμό συνεργαζόμενης εταιρίας έλαβε χώρα στο Χαλάνδρι Αττικής τον Μάιο του 2010.

Χρησιμοποιήθηκαν 18 φωτοβολταϊκά πάνελ Siliken ονομαστικής ισχύος 230 Wp έκαστο.

Tα πάνελ συνδέθηκαν σε 2 string στον inverter Carlo Gavagi.