Χαλκίδα Ευβοίας 9,84 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 9,84 kWp έλαβε χώρα στην Χαλκίδα Ευβοίας από τις 20.03.2012 - 23.03.2012.

Χρησιμοποιήθηκαν 41 φωτοβολταϊκά πάνελ CentroSolar S240P60 πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 240 Wp έκαστο.

Tα πάνελ συνδέθηκαν σε 2 string στον inverter Powerstocc PS 10.1.

Για την τοποθέτηση των βάσεων στο δώμα χρησιμοποιήθηκε το σύστημα φωτοβολταΐκών αλουμινένιων εξαρτημάτων "ΗΛΕΚΤΡΑ" της εταιρίας Aluminco. 

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 15000 kWh ανά έτος.

Online