Χαλκιάς Δωρίου 9,87 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 9,87 kWp έλαβε χώρα στο Χαλκιά Δωρίου απο τις 28.11.2011 - 01.12.2011.

Χρησιμοποιήθηκαν 42 φωτοβολταϊκά πάνελ Centrosolar πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 235 Wp έκαστο. Tα πάνελ συνδέθηκαν σε δύο string στις εισόδους του inverter Powerstocc 10.1.

Η στήριξη των πάνελ έγινε με τα ειδικά φωτοβολταϊκά εξαρτήματα της Hilti. Η αγκύρωση των βάσεων στη στέγη έγινε με τα ειδικά άγκυστρα και στο δώμα με την ρητίνη HIT-150 της Hilti. 

Για το ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Eπίσης για την εποπτία της εγκατάστασης εγκαταστάθηκε το 3G Router Teltonika.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 14500 kWh ανα έτος.

Online