ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Η εταιρία μας διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία τόσο στην εκπόνηση όσο και στον έλεγχο  μελετών εφαρμογής αρχιτεκτονικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Οι δυνατότητες αυτές αφορούν :

• Πολεοδομικές μελέτες για την έκδοση αδείας

• Στατικές μελέτες

• Μελέτες μεταλλικών κατασκευών

• Αρχιτεκτονικές μελέτες και διαρρυθμίσεις εσωτερικών χώρων

• Ενεργειακές μελέτες (Κ.ΕΝ.Α.Κ)

• Μελέτες εφαρμογής

 

Οι  μελέτες ελέγχονται ή εκπονούνται με τη βοήθεια εξειδικευμένων προγραμμάτων που διαθέτουν τα κατάλληλα στοιχεία και πάντα εφαρμόζοντας τους κανονισμους του ΝΟΚ.