Ανακαίνιση σπιτιού επιδότηση 2023

Με το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» για το 2023, μπορείτε να λάβετε επιδότηση για ανακαίνιση σπιτιού έως και 35.000 ευρώ.  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18 έως 39 ετών και μπορούν να κάνουν αίτηση για την επιδότηση μέσα από το gov.gr. Airbnb, κατοικίες προς ενοικίαση και εξοχικά αποκλείονται από τη λίστα των κριτηρίων για τους δικαιούχους. Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» για το 2023, είναι ενεργό αλλά οι αιτήσεις για την επιδότηση δεν έχουν ανοίξει ακόμα. 

 

Δικαιούχοι επιδότησης  «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» για το 2023

Στο νέο πρόγραμμα επιδότησης «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» για το 2023, δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα ηλικίας μεταξύ 18 και 39 ετών που έχουν γεννηθεί από 1/1/1984 έως και 31/12/2005. Τα εισοδηματικά κριτήρια δε θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» και τις 20.000 ευρώ για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» του 2023. Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο ενότητες με διαφορετικές παροχές. 

επιδότηση ανακαίνισης σπιτιού 2023 για νέους

επιδότηση ανακαίνισης σπιτιού 2023 για νέους

Πρώτη ενότητα: Επιδότηση «Εξοικονομώ» ανακαίνιση σπιτιού

Το πρόγραμμα επιδότησης «Εξοικονομώ» για το 2023, αφορά αναβαθμίσεις ενεργειακής εξοικονόμησης. Με το πρόγραμμα  «Εξοικονομώ», σας δίνετε η δυνατότητα να αλλάξετε κουφώματα αλουμινίου, να αναβαθμίσετε τη θερμομόνωση όπως και τα συστήματα θέρμανσης ή ψύξης, και smart home.

 

Δεύτερη ενότητα: Επιδότηση «Ανακαινίζω» ολική ανακαίνιση σπιτιού

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» αφορά επιδότηση για ανακαίνιση σπιτιού που μπορεί να καλύψει εργασίες όπως:

 

 • Ανακαίνιση μπάνιου
 • Ανακαίνιση κουζίνας
 • Αντικατάσταση πόρτας εισόδου
 • Επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Αλλαγή κουφωμάτων
 • Αλλαγή πατώματος – δαπέδου

Για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα επιδότησης «Ανακαινίζω» θα πρέπει πρώτα να έχει εγκριθεί η αίτηση σας για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για το 2023. 

 

Επιπλέον κριτήρια δικαιούχων

 • Οι δικαιούχοι να έχουν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα/επικαρπία/ψιλή κυριότητα) του σπιτιού προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ». 
 • Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης ή ενοικίασης, ο αιτών θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας και όχι μόνο ψιλή κυριότητα.
 • Για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», ο αιτών θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας σε ποσοστό 100% και όχι μόνο ψιλή κυριότητα.

 

Εισοδηματικά κριτήρια επιδότησης  «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» για το 2023

Τα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος «Εξοικονομώ» υπάγονται σε τέσσερις κατηγορίες. Για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» το εισοδηματικό όριο είναι έως 20.000 ευρώ για όλους ενώ το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. 

Εισοδηματικές κατηγορίες «Εξοικονομώ»:

 • Έως 5.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα ή 10.000 ευρώ το οικογενειακό.
 • Έως 5.000 με 10.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα ή 10.000 με 20.000 ευρώ το οικογενειακό.
 • Έως 10.000 με 20.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα ή 20.000 με 30.000 ευρώ το οικογενειακό.
 • Έως 20.000 με 30.000 ευρώ ετήσιο ατομικό εισόδημα ή 30.000 με 50.000 ευρώ το οικογενειακό.

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι κλιμακωτό και διαμορφώνεται ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία ανήκει ο αιτών, όπως επίσης και με το αν πρόκειται για ιδιοκατοίκηση ή χρήση του ακινήτου από τρίτο πρόσωπο. 

Βασικό ποσοστό επιχορήγησης για την ενότητα «Εξοικονομώ»

Πρώτη εισοδηματική κατηγορία: 75% για ιδιοκατοίκηση, 65% για χρήση του ακινήτου από τρίτο πρόσωπο.

Δεύτερη εισοδηματική κατηγορία: 70% για ιδιοκατοίκηση, 60% για χρήση του ακινήτου από τρίτο πρόσωπο.

Τρίτη εισοδηματική κατηγορία: 55% για ιδιοκατοίκηση, 50% για χρήση του ακινήτου από τρίτο πρόσωπο.

Τέταρτη εισοδηματική κατηγορία: 45% για ιδιοκατοίκηση, 40% για χρήση του ακινήτου από τρίτο πρόσωπο.

 

Προβλέπεται μπόνους αποκέντρωσης 15% για όλες τις κατηγορίες και αφορά αιτήσεις που η επιλέξιμη κατοικία βρίσκεται σε δημοτική ενότητα με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκους.

Για το πρόγραμμα επιδότησης «Ανακαινίζω», το ποσοστό επιχορήγησης είναι 30% για όλους και το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ σύμφωνα με την τελευταία δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9). 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος στο ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό «εισόδημα» προσμετρούνται το:  

Συνολικό Δηλωθέν εισόδημα, τα Απαλλασσόμενα και Αυτοτελή Φορολογούμενα εισοδήματα καθώς και η Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών, όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος.

Τα άνω εισοδήματα προκύπτουν από την Πράξη Προσδιορισμού Φόρου της εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογικού έτους 2021. Ειδικά στην περίπτωση που δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και αυτή τεκμηριώνεται με αντίγραφο της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης το εισόδημα θεωρείται ΜΗΔΕΝ.

 

Εάν ο αιτών είναι έγγαμος ή αν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια, η κατάταξη στις κατηγορίες γίνεται βάση της στήλης «οικογενειακό εισόδημα». Για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του συστήματος TAXIS και αθροίζονται τα εισοδήματα του υπόχρεου υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, της συζύγου και των τέκνων που έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα μέλη στην εν λόγω δήλωση και τυχόν υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση. Εάν στα πλαίσια έγγαμης σχέσης ή ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης, το οποίο δηλώνεται στο φορολογικό Μητρώο του TAXIS, υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις φορολογίας, γίνεται η άθροιση των επιμέρους εισοδημάτων και η αναγωγή τους σε «οικογενειακό εισόδημα». Αν η αίτηση υποβάλλεται από πρόσωπο που έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο τέκνο σε «οικογενειακή» φορολογική δήλωση και δηλώνει και το ίδιο εισοδήματα, η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα 1 γίνεται συνυπολογίζοντας το συνολικό εισόδημα της οικογένειας στην οποία ανήκει, ως ανωτέρω. Εάν ο αιτών (στην περίπτωση οικογένειας/ΜΣΣ, ή/και η σύζυγος/ΜΣΣ) είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, το εισόδημα του θα προκύπτει από την άθροιση του «εισοδήματος» Ελλάδας κατά την έννοια του Προγράμματος και του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος που έχει αποκτηθεί στη χώρα Φορολογικής Κατοικίας του, για το έτος αναφοράς. Επιλέξιμες είναι μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.

 

Διαβάστε αναλυτικά τον οδηγό για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» εδώ

 

Επιδότηση «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» 2023 – Επιλέξιμες Δαπάνες

Μπορείτε να αλλάξετε κουφώματα, δάπεδο, οικιακές συσκευές, να κάνετε ανακαίνιση ολόκληρου του σπιτιού και πολλά άλλα που θα δείτε παρακάτω. 

Τι μπορείτε να αλλάξετε με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ»

Κουφώματα – Συστήματα σκίασης – Αερισμός

 1. Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα- Παράθυρο. 
 2. Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα.
 3. Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο.
 4. Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα.
 5. Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο. 
 6. Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα. 
 7. Μόνον ενεργειακοί υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου). 
 8. Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί–Ρολό ή Εξώφυλλο). 
 9. Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης.
 10. Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.Θερμομόνωση 

 1. Θερμομόνωση δώματος εξωτερικά. 
 2. Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη.
 3. Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί εδάφους επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα.
 4. Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα.

Συστήματα θέρμανσης – ψύξης

 1. Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης.
 2. Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου.
 3. Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους 55oC).
 4. Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας.
 5. Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ).
 6. Σύστημα λέβητα βιομάζας – πελλέτας ξύλου.
 7. Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split unit) για θέρμανση/ψύξη χώρου.
 8. Σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης.

 

Λοιπές παρεμβάσεις με στόχο την εξοικονόμηση

 1. Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smarthome)
 2. Οικιακές Ηλεκτρικές Συσκευές

Τι μπορείτε να αλλάξετε με το πρόγραμμα «Ανακαινίζω»

 

Ανακαίνιση σπιτιού

Εργασίες ανακαίνισης μπάνιου, κουζίνας, υπνοδωματίων, καθιστικού κ.λπ. εσωτερικών χώρων. Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων, ειδών υγιεινής, ερμαριών, εσωτερικών θυρών και γενικά εργασιών που δεν καλύπτονται από το σκέλος του «Εξοικονομώ».

 

Διάρκεια υλοποίησης έργων

Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Εντός των πρώτων έξι (6) μηνών του άνω διαστήματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των επιλέξιμων εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης βάσει επιλέξιμου προϋπολογισμού ενεργειακής αναβάθμισης.

Πέραν του ανωτέρω διαστήματος των 12 μηνών ολοκλήρωσης του έργου, δίνεται δυνατότητα παράτασης για διάστημα ως και τρεις (3) μήνες, κατόπιν εξέτασης αιτιολογημένου αιτήματος. Αιτήματα λόγω περιπτώσεων ανωτέρας βίας εξετάζονται ξεχωριστά κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος.

Οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα επιδότησης «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» για το 2023 που αφορά την ανακαίνιση σπιτιού και την ενεργειακή αναβάθμιση, θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του gov.gr.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει πλήρως όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω» καθώς και την πλήρη εκτέλεση όλων των εργασιών. 

 

More arcticles

Μενού