Κόλλες πλακιδίων: ό,τι χρειάζεται να ξέρετε

Στις κατασκευές σπιτιών που αναλαμβάνουμε κρίσιμο σημείο είναι η ποιότητα των δομικών υλικών που χρησιμοποιούμε. Συνηθισμένες απορίες υπάρχουν για τις κόλλες πλακιδίων. Οι κατασκευαστές του συγκεκριμένου προϊόντος δίνουν ευφάνταστους τίτλους σε κάθε νέο προϊόν ώστε να το κάνουν πιο ελκυστικό στον τελικό πελάτη. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να πάρουμε την SUPER GOLD DURABLE FLEXIBLE κόλλα πλακιδίων που μας σύστησε ένας γνωστός μας ή να δούμε πραγματικά τι κατηγορίες κόλλας υπάρχουν και τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε;

Οι κόλλες πλακιδίων που χρησιμοποιούμε, σε συνήθης εφαρμογές, ανεξαρτήτως μάρκας και ονόματος κατατάσσονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 12004. Το πρότυπο αυτό δίνει ένα κωδικό στην κόλλα ανάλογα τα τεχνικά της χαρακτηριστικά.

Όπως θα παρατηρήσουμε ο κωδικός αυτός ξεκινάει με το γράμμα C που σημαίνει πως η κόλλα που αγοράζουμε έχει βάση το τσιμέντο. Μπορεί να ξεκινάει και με το γράμμα D ή R αλλά είναι πιο ειδικά προϊόντα που δεν χρησιμοποιούνται σε συνηθισμένες εφαρμογές.

Ο κωδικός συνεχίζει με τον αριθμό 1 ή 2. Ο αριθμός αυτός κατατάσσει την κόλλα μας όσον αφορά την αντοχή πρόσφυσης σε εφελκυσμό. Για να το πούμε πιο απλά και κατανοητά κάνουμε την παρακάτω διαδικασία. Κολλάμε δύο αντικείμενα με την κόλλα που μας ενδιαφέρει και μετά από κάποιο χρόνο προσπαθούμε να τα ξεκολλήσουμε. Έτσι όταν η κόλλα μας είναι κατηγορία 1 τα αντικείμενα ξεκολλάνε πιο εύκολα ενώ κατηγορία 2 πιο δύσκολα.

Κόλλα πλακιδίων εφαρμογή

Στην συνέχεια ακολουθούν 3 γράμματα. Οι αγγλικοί χαρακτήρες T, E, F. Aυτά τα γράμματα εκφράζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

Τ: Κόλλα μειωμένης ολίσθησης. Η μειωμένη ολίσθηση μας βοηθάει π.χ. στην τοποθέτηση πλακιδίων σε τοίχους.

Ε: Κόλλα με εκτεταμένο χρόνο επικόλλησης. Αυτό σημαίνει ότι το υλικό αργεί να σταθεροποιήσει το πλακίδιο και μας δίνει την δυνατότητα για μικροδιορθώσεις.

F: Ταχύπηκτη κόλλα. Την κόλλα αυτή την χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να έχουμε γρήγορη βατότητα της επιφάνειας που θα τοποθετήσουμε. Πχ. το δάπεδο ενός καταστήματος

Όπως είναι κατανοητό μπορεί μια κόλλα να μην έχει κανένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, να έχει μόνο ένα ή και συνδυασμό των παραπάνω.

Τέλος υπάρχει ένα ακόμη σύμβολο που εκφράζει κάποια πρόσθετα χαρακτηριστικά.

S1: Ελαστική κόλλα. Η κόλλα αυτή αντέχει με μικρές παραμορφώσεις πχ τοποθέτηση πλακιδίων σε γυψοσανίδα ή δάπεδο με ενδοδαπέδια θέρμανση

S2: Υπερελαστική κόλλα. Είναι σαν την S1 αλλά δέχεται μεγαλύτερες παραμορφώσεις.

Παρακάτω εμφανίζονται σε ένα συνοπτικό πίνακα οι τύποι των κολλών που κυκλοφορούν στην αγορά με μια σύντομη περιγραφή ανάλογα με τις ιδιότητες τους.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
C1 Τσιμεντοειδής κόλλα
C1 T Τσιμεντοειδής κόλλα με μηδενική ολίσθηση
C1 E Τσιμεντοειδής κόλλα με αυξημένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης
C1 F Τσιμεντοειδής κόλλα ταχείας πήξεως
C1 TE Τσιμεντοειδής κόλλα με μηδενική ολίσθηση και αυξημένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης
C1 FT Τσιμεντοειδής κόλλα ταχείας πήξεως με μηδενική ολίσθηση
C1 FE Τσιμεντοειδής κόλλα ταχείας πήξεως με αυξημένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης
C2 Τσιμεντοειδής κόλλα με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά
C2 T Τσιμεντοειδής κόλλα με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και μηδενική ολίσθηση
C2 E Τσιμεντοειδής κόλλα με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά με αυξημένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης
C2 F Τσιμεντοειδής κόλλα ταχείας πήξεως με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά
C2 TE Τσιμεντοειδής κόλλα με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, μηδενική ολίσθηση και με αυξημένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης
C2 FT Τσιμεντοειδής κόλλα ταχείας πήξεως με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και μηδενική ολίσθηση
C2 FE Τσιμεντοειδής κόλλα ταχείας πήξεως με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και με αυξημένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης
C2 TE S1 Τσιμεντοειδής ελαστική κόλλα με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, μηδενική ολίσθηση και με αυξημένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης
C2 FT S1 Τσιμεντοειδής ελαστική κόλλα ταχείας πήξεως με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και μηδενική ολίσθηση
C2 TE S2 Τσιμεντοειδής υπερελαστική κόλλα με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, μηδενική ολίσθηση και με αυξημένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης
C2 FT S2 Τσιμεντοειδής υπερελαστική κόλλα ταχείας πήξεως με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και μηδενική ολίσθηση
C2 FE S2 Τσιμεντοειδής υπερελαστική κόλλα ταχείας πήξεως με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και με αυξημένο ανοικτό χρόνο επικόλλησης

*Οι παραπάνω περιγραφές και αναλύσεις έχουν σκοπό την απλή κατανόηση των προϊόντων και δεν είναι επιστημονικά κείμενα

More arcticles

Μενού