στάδια κατασκευής σπιτιού

Ποια Είναι τα Στάδια της Κατασκευής ενός Σπιτιού

Τα στάδια της κατασκευής ενός σπιτιού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το πόσο σύνθετο είναι ένα έργο. Παρόλα αυτά, για κάθε είδος σπιτιού μπορούμε να βρούμε τέσσερα βασικά στάδια. Αρχικά υπάρχουν οι χωματουργικές εργασίες, όπου καθαρίζεται και οριοθετείται το οικόπεδο. Μετά έχουμε τις εργασίες σκυροδέματος, όπου κατασκευάζεται ο σκελετός της οικοδομής. Το τρίτο στάδιο είναι οι εξωτερικές και εσωτερικές εργασίες, όπου μπαίνουν οι τοίχοι, η στέγη και διαμορφώνεται το εσωτερικό του χώρου. Τέλος, στην τέταρτη φάση έχουμε την αποπεράτωση της οικοδομής. Εκεί το κτήριο έχει πάρει μορφή, αλλά πρέπει να γίνουν οι ανάλογες εργασίες προκειμένου να είναι κατοικήσιμο.

Πριν την κατασκευή του σπιτιού

Πριν την κατασκευή του σπιτιού, πρέπει να εκδοθεί οικοδομική άδεια για την ανέγερσή του. Για την έκδοση αυτής της άδειας υποβάλλετε μια ηλεκτρονική αίτηση στην Υπηρεσία Δόμησης και στη συνέχεια σας δίνεται η έγκριση. Σε αυτή τη φάση επιλέγεται ο μηχανικός που θα επιβλέπει την οικοδομή.

Αφού λάβετε την απαραίτητη έγκριση και εκδοθεί η άδεια οικοδομής, θα πρέπει να την καταθέσετε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Στη συνέχεια θα πρέπει να λάβετε θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας και υγείας. Στο οικόπεδο που πρόκειται να δομήσετε, θα τοποθετηθεί περίφραξη, σήμανση ασφαλείας και μια πινακίδα του έργου με τον αριθμό της οικοδομικής άδειας. Εκεί θα πρέπει να αναγράφονται επίσης οι μελετητές και ο ανάδοχος του έργου.

Μάθετε περισσότερα για το κόστος της κατασκευής ενός σπιτιού.

1ο Στάδιο Κατασκευής: Χωματουργικές Εργασίες 

χωματουργικές εργασίες - εξκαφές για κατασκευή σπιτιού

Το πρώτο στάδιο της κατασκευής ενός σπιτιού είναι οι χωματουργικές εργασίες. Αυτές είναι οι εργασίες που έχουν να κάνουν με τον καθαρισμό, την οριοθέτηση και την εδαφοτεχνική μελέτη του οικοπέδου. 

 • Καθαρισμός οικοπέδου: Αρχικά, για να είναι το οικόπεδο έτοιμο προς ανοικοδόμηση σπιτιού θα πρέπει να είναι καθαρό, προσβάσιμο και οριοθετημένο. Ο καθαρισμός του γίνεται από ειδικά μηχανήματα, ενώ οριοθετείται σύμφωνα με το τοπογραφικό που έχει βγάλει ο μηχανικός σας.
 • Χάραξη οικοδομής: Τώρα που το οικόπεδο είναι καθαρό και οριοθετημένο, θα πρέπει να γίνει χάραξη οικοδομής. Δηλαδή, θα πρέπει να βρεθεί το σημείο που θα γίνουν οι εκσκαφές, προκειμένου να χτιστεί το σπίτι.
 • Αντιστηρίξεις: Σε περίπτωση που γύρω από το οικόπεδο υπάρχουν σπίτια, οι εκσκαφές θα πρέπει να γίνουν με ιδιαίτερη προσοχή για να μην υπάρχουν φθορές σε σωληνώσεις γειτονικών σπιτιών. Έτσι η εκσκαφή γίνεται τμηματικά με τη μέθοδο των αντιστηρίξεων.
 • Έλεγχος υποστρώματος: Αυτός ο έλεγχος εξετάζει την ύπαρξη υπόγειων νερών κάτω από το μέρος που θέλετε να χτίσετε. Αν βρεθούν νερά, τότε πραγματοποιείται μια εδαφοτεχνική μελέτη προκειμένου να ελεγχθεί η στάθμη του νερού. 
 • Εκσκαφές: Αφού έχουν γίνει τα παραπάνω βήματα, πλέον τα σκαπτικά μηχανήματα μπαίνουν στο εργοτάξιο για να σκάψουν το χώρο στον οποίο θα χτιστεί το σπίτι. Οι εκσκαφές είναι το σημαντικότερο βήμα της πρώτης φάσης. 

 

2ο Στάδιο Κατασκευής: Σκυροδέτηση

Σκυροδετήσεις

Οι εργασίες σκυροδέματος, αποτελούν τη δεύτερη φάση κατασκευής ενός σπιτιού. Αυτές σχετίζονται με την κατασκευή του οικοδομικού σκελετού. 

 • Στρώση δαπέδου: Αφού έχει γίνει η εκσκαφή, σε αυτό τον χώρο, που λέγεται το δάπεδο του σκάμματος, στρώνεται μπετόν καθαριότητας.
 • Υποστυλώματα και τοιχία υπογείου: Πάνω στο μπετόν καθαριότητας θα πρέπει να μπουν τα υποστυλώματα και τα τοιχία του υπογείου, σύμφωνα με τη μελέτη. Έτσι σημειώνονται τα σημεία στα οποία θα τοποθετηθούν.
 • Σκυροδέτηση θεμελίων: Αφού σημειωθούν αυτά τα σημεία, πλέον γίνεται η σκυροδέτησή τους. 
 • Μονώσεις υπογείου: Τοποθετείται μόνωση στα τοιχία. Επίσης τοποθετείται και αντισεισμικός αρμός, για την αντισεισμική μόνωση του κτιρίου.
 • Επίχωση δαπέδου υπογείου: Στρώνεται το εδαφικό υλικό του υπογείου. Αυτό συνήθως είναι αμμοχάλικο πάχους 10 εκατοστών, το οποίο συμπιέζεται με ένα ειδικό μηχάνημα.
 • Κατασκευή δαπέδου υπογείου: Πάνω σε αυτό το υλικό, μπαίνει το δάπεδο του υπογείου, που αποτελεί το βασικό επίπεδο, πάνω στο οποίο θα χτιστεί η οικοδομή.
 • Κουτιά, σπιράλ, σιφώνια: Δημιουργούνται οι ανάλογες τρύπες για κουτιά, σπιράλ και σιφώνια, για να μην γίνονται τρύπες στη συνέχεια.
 • Σκυροδέτηση οροφής υπογείου: Αφού έχει γίνει η σκυροδέτηση του υπογείου, προχωράμε στην σκυροδέτηση της οροφής του.
 • Κατασκευή του υπόλοιπου οικοδομικού σκελετού: Με οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικά δομικά υλικά, γίνεται η κατασκευή του οικοδομικού σκελετού ολόκληρου του σπιτιού.  
 • Γείωση θεμελίων: Αφού μπει ο σκελετός, τοποθετείται κάθε είδους γείωση. (προστασίας, ασθενών ρευμάτων, αλεξικέραυνο κλπ.)

3ο Στάδιο Κατασκευής: Πλήρωση και εσωτερική διαρρύθμιση

 

ΤοιχοποιίεςΑφού έχει στηθεί ο οικοδομικός σκελετός, περνάμε στο τρίτο στάδιο κατασκευής ενός σπιτιού. Σε αυτό το στάδιο δομείται το σπίτι εξωτερικά και εσωτερικά, με τοίχους, σκεπή, πόρτες και παράθυρα.

 • Τοιχοποιία: Η τοιχοποιία είναι η κατασκευή των τοίχων. Τοποθετούνται όλοι οι εξωτερικοί και οι εσωτερικοί τοίχοι. 
 • Ψευτόκασες: Σε αυτή τη φάση τοποθετούνται μεταλλικές ή ξύλινες ψευτόκασες στα παράθυρα, τις πόρτες και όλα τα εσωτερικά κουφώματα.  
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: Δημιουργούνται οι σωληνώσεις για το ρεύμα.
 • Υδραυλικές εργασίες: Δημιουργείται το δίκτυο ύδρευσης σε κουζίνα, μπάνιο και μπαλκόνι. Επίσης δημιουργείται η αποχέτευση, η σύνδεση για ηλιακό θερμοσίφωνα και οι σωληνώσεις για τη θέρμανση.
 • Θερμομόνωση: Τοποθετείται η εξωτερική θερμομόνωση και μετά γίνεται σοβάτισμα.
 • Δάπεδο: Μπαίνουν τα δάπεδα στις βεράντες και γίνεται το αλφάδιασμά τους.
 • Στέγη: Χτίζεται ο σκελετός της στέγης. Μπαίνουν οι υδρορροές, η υγρομονωτική μεμβράνη και μετά τοποθετούνται κεραμίδια.

Διαβάστε περισσότερα για τις ψευτόκασες και τις αλφαδιές και το πόσο σημαντικά είναι στην κατασκευή ενός σπιτιού.

4ο Στάδιο Κατασκευής: Αποπεράτωση

Το τελευταίο στάδιο κατασκευής του σπιτιού είναι η αποπεράτωση. Σε αυτό το στάδιο εντάσσονται όλες οι εργασίες που πρέπει να γίνουν προκειμένου το κτίριο να γίνει κατοικήσιμο. 

 • Δάπεδα: Γίνεται επίστρωση δαπέδου σε όλους τους χώρους του σπιτιού.
 • Ψυκτικές εργασίες: Οι ψυκτικές εργασίες έχουν να κάνουν με τις σωληνώσεις του κλιματισμού.
 • Ηλεκτρολογικά: Μπαίνουν ηλεκτρολογικοί πίνακες, διακόπτες και πρίζες. Γίνεται επίσης το ηλεκτρολογικό διάγραμμα για την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Υδραυλικά: Τοποθετούνται νιπτήρες, νεροχύτες, ντουζ, μπάνιο και είδη υγιεινής. 
 • Ξυλουργικά: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα έπιπλα κουζίνας, οι ντουλάπες, τα ντουλάπια και τα εσωτερικά κουφώματα.
 • Κουφώματα: Πάνω στις ψευτόκασες τοποθετούνται κουφώματα αλουμινίου ή PVC. Γίνεται η τοποθέτηση των θυρών και των παραθύρων. 
 • Χρωματισμοί: Ξύνονται οι τοίχοι και στοκάρονται τυχόν ατέλειες. Στη συνέχεια βάφονται οι τοίχοι και οι μεταλλικές επιφάνειες.
 • Πλέον το σπίτι είναι κατοικήσιμο!

Όπως είδαμε υπάρχουν τέσσερα στάδια για την κατασκευή ενός σπιτιού. Ξεκινώντας από τις χωματουργικές εργασίες, καθαρίζεται η οικοδομή και είναι έτοιμη προς ανοικοδόμηση. Στη συνέχεια μέσω των εργασιών σκυροδέματος, δημιουργείται ο σκελετός του σπιτιού. Περνάμε στο τρίτο στάδιο, την εξωτερική και εσωτερική πλήρωση του σπιτιού. Εκεί δομείται το σπίτι εσωτερικά κι εξωτερικά. Στο τελευταίο στάδιο, γίνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες προκειμένου να μπείτε στο σπίτι και να κατοικήσετε.

 

Εμπιστευτείτε την mecha για το χτίσιμο του σπιτιού σας. Δείτε τα έργα μας και επικοινωνίστε μαζί μας.

More arcticles

Μενού