Η εταιρία μας δημιούργησε νέες φόρμες επικοινωνίας για την πρόοδο των έργων. Η αποστολή τους θα γίνεται εβδομαδιαία και θα αφορά την πρόοδο των εργασιών.

Μέσω του συστήματος αυτού ελπίζουμε στην ταχύτερη και πιο αποτελεσματική επικοινωνία με τον πελάτη και την αποφυγή εκπλήξεων και παρεξηγήσεων.

Το έντυπο που θα αποστέλλεται χωρίζεται σε τρείς τομείς. Στον πρώτο τομέα βρίσκονται οι εργασίες που εκτελέστηκαν την τρέχουσα εβδομάδα με σημειώσεις που αφορούν την ολοκλήρωση τους ή την συνέχεια τους και την επόμενη εβδομάδα.

Στον δεύτερο τομέα αναφέρονται οι προγραμματισμένες εργασίες ώστε ο πελάτης να είναι σε θέση να γνωρίζει την χρονική διάρκεια του έργου.

Στον τρίτο τομέα αναφέρονται τα στοιχεία που θα πρέπει να επιλέξει ο πελάτης ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα το έργο. π.χ. επιλογή πλακιδίων, επιλογή χρωμάτων κτλ.

Το έντυπο πολλές φορές θα συνοδεύεται με αντίστοιχα σχέδια έτσι ώστε ο πελάτης να αποκτά σαφή γνώση του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει.