Blog series part 1 – Κατασκευή σπιτιού – Εκσκαφές

Βlog series για την κατασκευή ένος σπιτιού, μονοκατοικίας ή μιας πολυκατοικίας που θα σας καθοδηγήσει στην σειρά των εργασιών που θα ακολουθήσετε και τι θα πρέπει να προσέξετε σε κάθε στάδιο. Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για τις εκσκαφές.

Έχετε πάρει λοιπόν το οικόπεδο που σας αρέσει, έχετε βγάλει την άδεια κατασκευής και ξεκινάτε την ανοικοδόμηση!

Πρώτο Στάδιο – Εκσκαφές

Αφού έχετε ολοκληρώσει πιθανές κατεδαφίσεις κτισμάτων που υπάρχουν στο χώρο θα ξεκινήσετε με τις εκσκαφές για να γίνει η θεμελίωση της οικοδομής. Το βάθος και ο χώρος που θα πρέπει να σκαφτεί έχει οριστεί από την άδεια οικοδομής μέσα από σχέδιο «Διάγραμμα Εκσκαφών».

Οι χωματουργοί που κάνουν αυτές τις εργασίες συνήθως πληρώνονται ανά κυβικό. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να υπολογίσετε τα κυβικά και να τα πολλαπλασιάσετε με την τιμή που θα σας δώσει ο χωματουργός.


Παράδειγμα έχουμε τα σκάψουμε 15 μέτρα μήκους επί 12 μέτρα πλάτους σε βάθος 3 μέτρα. Ο υπολογισμός των κυβικών είναι

15μ μήκος * 12μ πλάτος * 3μ βάθος = 540 κυβικά

540 κυβικά * τιμή κυβικού = τελική τιμή εκσκαφών


Εικόνα 1 : Παράδειγμα εκσκαφής

Τι να προσέξετε σε αυτό το στάδιο

 

1. Τι γίνεται αν φτάσουμε στο επιθυμητό βάθος αλλά τα χώματα είναι σαθρά;

Σε αυτή την περίπτωση τον λόγο έχει ο επιβλέπων μηχανικός που θα σας βοηθήσει σε αυτό το ερώτημα. Συνήθως σκάβουμε μέχρι να βρούμε σταθερό έδαφος και μετά επιχώνουμε με σκύρα (Χαλίκια).

Εικόνα 2 : Επιχώσεις με σκύρα

2. Τι γίνεται αν είναι πολύ σκληρό το έδαφος και δεν σκάβεται;

Όπως είπαμε πριν, έχετε κανονίσει μια τιμή με τον χωματουργό ανα κυβικό. Στην τιμή περιλαμβάνεται απομάκρυνση των χωμάτων με απλή τσάπα. Αν η τσάπα δεν μπορεί να βγάλει το χώμα γιατί είναι σκληρό το έδαφος τότε θα πρέπει να νοικιάσετε άλλο μηχάνημα που ονομάζεται σφυρί. Το σφυρί θα χτυπήσει το σκληρό έδαφος ώστε να το θρυμματίσει και να το πάρει μετά η τσάπα και να το απομακρύνει. Συνήθως το σφυρί ενοικιάζεται με την μέρα. Δυστυχώς εδώ δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο και θα αναγκαστείτε να πληρώσετε το σφυρί για όσο χρειαστεί.

Εικόνα 3 : Μηχάνημα εκσκαφής – Τσάπα

Εικόνα 4 : Μηχάνημα εκσκαφής – Σφυρί

3. Τι γίνεται αν βρεθεί νερό;

Είναι αρκετά πιθανό ακόμα και σε σχετικά μικρά βάθη να βρεθεί νερό. Εκεί η διαδικασία είναι να βαθύνουμε ένα κομμάτι της εκσκαφής έτσι ώστε το νερό να μαζεύεται εκεί και στην συνέχεια τοποθετούμε μια αντλία έτσι ώστε να το απομακρύνει απο την εκσκαφή μας. Εκεί πάλι σε συνεργασία με τον επιβλέποντα μηχανικό θα πρέπει εκτός από την προσωρινή λύση που περιγράψαμε πρίν, να βρείτε και μια μόνιμη λύση που θα διατηρηθεί και μετά το πέρας της οικοδομής.

Εικόνα 5 : Εύρεση νερού σε σκάμα εκσκαφής

4. Τι γίνεται αν βρεθούν αρχαία;

Εδώ είναι το δυσκολότερο σημείο. Κατά την εκκίνηση των εκσκαφών, αν το απαιτεί η τοποθεσία, θα έρθει εκπρόσωπος της αρχαιολογίας ώστε να επιβλέψει τις εκσκαφές. Αν βρεθούν αρχαία τότε σταματούν όλες οι εργασίες και ξεκινάει η διαδικασία αρχαιολογικής ανασκαφής. Ο χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η ανασκαφή είναι ανάλογα της σοβαρότητας των αρχαίων και μπορεί να διαρκέσει ακόμα και χρόνια. Γενικά το να βρεθούν αρχαία στο οικόπεδο είναι κάτι σοβαρό που μπορεί να αναβάλει και το σύνολο του έργου.

Εικόνα 6 : Εύρεση αρχαίων σε σκάμα εκσκαφής

5. Τι γίνεται αν προκληθούν ζημιές σε γειτονικά κτίσματα;

Άλλο ένα δύσκολο σημείο που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε. Κατα τις εκσκαφές είναι πιθανό κάποια γειτονική μάντρα να επηρεαστεί ή ακόμα και κάποιο γειτονικό κτίσμα. Εκεί θα πρέπει να προβλεφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας πρίν από τις εκσκαφές έτσι ώστε να μην έρθετε αντιμέτωποι με τέτοιες καταστάσεις. Αν τα συνεργεία που έχετε προσλάβει δεν είναι προσεκτικά, είναι πιθανό να γίνει προσωρινή παύση εργασιών μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος.

Εικόνα 7 : Ζημιές σε γειτονικά κτίσματα κατα τις εκσκαφές

6. Που πάνε τα χώματα που σκάβουμε;

Τα χώματα καθώς και τα μπάζα της οικοδομής πάνε σε συστήματα διαχείρισης αποβλήτων που έχετε συμβληθεί με ειδική σύμβαση. Αυτή την σύμβαση υποχρεωτικά θα πρέπει να την έχετε κάνει πρίν την εκκίνηση του έργου.

Εικόνα 8 : Εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφής

7. Όταν τελειώσουν οι εκσκαφές τι πρέπει να κάνω;

Όταν τελειώσετε με τις χωματουργικές εργασίες αλλά και κατά την διάρκεια αυτών θα πρέπει να προσέξετε ώστε να έχετε το χώρο εκσκαφής περιφραγμένο για την αποφυγή ατυχήματος από πιθανή πτώση.

Εικόνα 9 : Περίφραξη οικοπέδου

Το επόμενο στάδιο είναι οι σκυροδετήσεις ή τα μπετά όπως λέμε συχνά. Διαβάστε το επόμενο Blog εδω

 

Τα παραπάνω δεν είναι τεχνικά κείμενα και έχουν σκοπό την απλή ενημέρωση του αναγνώστη. Η ομάδα της MECHA Engineering διαθέτει έμπειρους μηχανικούς που θα σας καθοδηγήσουν σίγουρα και επιστημονικά στις ανάγκες των τεχνικών σας έργων.

More arcticles

Μενού