Κρανίδι Αργολίδας 56,105 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 56,105 kWp έλαβε χώρα στο Κρανίδι Αργολίδας από τις 10.12.2012 - 15.12.2012.

Χρησιμοποιήθηκαν 229 φωτοβολταϊκά πάνελ Renesola Virtus πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 245 Wp έκαστο. Tα πάνελ συνδέθηκαν σε ανάλογα string στους inverter 2 x Siemens PVM20 και 1 x PVM17

Για την τοποθέτηση των βάσεων στην ταράτσα χρησιμοποιήθηκε το σύστημα αλουμινένιων και ανοξείδωτων εξαρτηματων της εταιρίας Hilti MSP-AL. 

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 87000 kWh ανά έτος.