Σαλαμίνα Αττικής 7,68 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 7,68 kWp έλαβε χώρα στη Σαλαμίνα Αττικής από τις 02.07.2013 - 03.07.2013.

Χρησιμοποιήθηκαν 32 φωτοβολταϊκά πάνελ Zhong Jing πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 240 Wp έκαστο. Tα πάνελ συνδέθηκαν σε ανάλογα string στους inverter Kostal Piko 7.0

Για την τοποθέτηση των βάσεων στην ταράτσα χρησιμοποιήθηκε το σύστημα εξαρτηματων της εταιρίας Elvan. Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 11.500 kWh ανά έτος.

Online