Χαλάνδρι Αττικής 5,00 kWp

Το έργο εγκατάστασης και τελικής σύνδεσης διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 5,00 kWp έλαβε χώρα στο Χαλάνδρι Αττικής από τις 01.11.2013 - 02.11.2013.

Χρησιμοποιήθηκαν 20 φωτοβολταϊκά πάνελ Sopray πολυκρυσταλλικά ονομαστικής ισχύος 250 Wp έκαστο. Tα πάνελ συνδέθηκαν σε ανάλογα string στον inverter Refusol 5k

Για την τοποθέτηση των βάσεων στην ταράτσα χρησιμοποιήθηκε το σύστημα αλουμινένιων και ανοξείδωτων εξαρτηματων της εταιρίας Hilti MSP-AL. 

Στο ηλεκτρολογικό κομμάτι το έργου χρησιμοποιήθηκαν ασφάλειες και διακόπτες Schneider που τοποθετήθηκαν σε πίνακα μεταλλικό βιομηχανικού τύπου IP66 Schneider.

Η απόδοση της εγκατάστασης με τα δεδομένα τοποθέτησης υπολογίζεται σε περίπου 7.500 kWh ανά έτος.

Online