ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Αλούκος Ευστάθιος
 • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών
 • Σχεδιασμος - κατασκευή κτιριακών έργων
 • Μελέτες - κατασκευές φωτοβολταικών εγκαταστάσεων
Γεωργόπουλος Φίλιππος
 • Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
 • Σχεδιασμος - κατασκευή κτιριακών έργων
 • Στατικές μελέτες
Γιαννακόπουλος Θωμάς
 • Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών
 • Σχεδιασμος - κατασκευή κτιριακών έργων
 • Μελέτες οικοδομικών αδειών
Πατσουμάς Στέλιος
 • Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π.
 • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
 • Μελέτες οικοδομικών αδειών
Μερτζανάκης Σωκράτης
 • Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 • Μελέτες - κατασκευές φωτοβολταικών εγκαταστάσεων
Αμοιραλής Ελευθέριος
 • Δρ. Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης
 • Έρευνα και Ανάπτυξη
 • Αιολική ενέργεια
Ματελάρ Μαρίνα
 • BA (Hons) Interior Design
 • Διακόσμηση εσωτερικών χώρων
 • Φωτορεαλιστικός σχεδιασμός
Μαγδαλινός Νίκος
 • Τμήμα Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων ΤΕΙ Πατρών
 • Διαρρύθμιση εσωτερικών χώρων
 • Φωτορεαλιστικός σχεδιασμός