Μαζί μπορούμε να υλοποιήσουμε τις ιδέες σας

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την ανακαίνιση, την επισκευή, τη διαμόρφωση ή την ολοκληρωμένη δόμηση του σπιτίου ή του επαγγελματικού σας χώρου.

Ποιά είναι τα βήματα μιας ανακαίνισης;

  • 1Συνάντηση με μηχανικό της εταιρείας μας για την καταγραφή των αναγκών σας και την αξιολόγηση της κατάστασης του ακινήτου
  • 2Παρουσίαση κοστολογημένης πρότασης του χώρου με αρχιτεκτονικές προτάσεις
  • 3Επιλογή υλικών και λεπτομερής σχεδιασμός του χώρου μέσω τρισδιάστατων φωτορεαλιστικών απεικονίσεων
  • 4Κατασκευή του έργου με επιβλέπων μηχανικό από την αρχή μέχρι και την ολοκλήρωσή του
  • 5Παράδοση του έργου σε συμφωνημένο χρόνο και με 3 χρόνια εγγύηση κατασκευής