Φωτοβολταϊκα

Η MECHA Engineering αναλαμβάνει εξ'ολοκλήρου την μελέτη, την αδειoδότηση, την κατασκευή και τη συντήρηση αυτόνομων και διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. 

Το πλήθος των εγκατεστημένων φωτοβολταικών απο την εταιρία μας μας έχει δώσει την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε με συνέπεια και υπευθυνότητα στις δικές σας ανάγκες.

Οι κατηγορίες των εγκαταστάσεων που προσφέρουμε είναι οι παρακάτω:

 

Αυτόνομα Συστήματα - Net metering

Διασυνδεδεμένα έως 10kWp για στέγες και δώματα κτιρίων

Διασυνδεδεμένα συστήματα μεγαλύτερα απο 10kWp

Συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων